Nieuws
Publicatiedatum: 7 augustus 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

SER komt met een notitie over medezeggenschap

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft onlangs de notitie ‘Medezeggenschap: Ontwikkelingen in de 21ste eeuw’ uitgebracht. Daarin staan de ontwikkelingen sinds de invoering van de WOR, de knelpunten en de toekomst van de medezeggenschap. Uit de notitie blijkt onder andere dat van de OR steeds meer deskundigheid en flexibiliteit wordt gevraagd. Het is voor ondernemingsraden steeds moeilijker om goed te kunnen functioneren binnen veranderende en steeds meer internationaal opererende organisaties. Sta met uw OR eens stil bij de mogelijkheden voor de medezeggenschap in uw organisatie. In hoeverre heeft u te maken met de ontwikkelingen die in de uitgave van de SER worden beschreven en hoe speelt u hierop in? De volledige notitie kunt u hier downloaden.