Nieuws
Publicatiedatum: 31 oktober 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

SER maakt richtbedragen scholing bekend

De SER heeft voor 2013 de richtbedragen vastgesteld voor OR-cursussen. Voor een maatwerkcursus is het richtbedrag € 1.094,- per dagdeel. Dat is inclusief voorbereiding en nazorg voor de gehele OR. Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR. Indien met twee trainers wordt gewerkt (doorgaans bij groepen die groter zijn dan 13 personen) is het richtbedrag het dubbele. Ook voor open inschrijvingscursussen zijn er richtbedragen. Voor een open-inschrijvingcursus is het richtbedrag € 180,- per dagdeel per OR-lid. Een open-inschrijving-cursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.

De richtbedragen 2013 zijn gebaseerd op de in 2012 gemiddeld gehanteerde tarieven voor medezeggenschapsscholing door de GBIO-erkende scholingsinstituten. Het richtbedrag is bedoeld om werkgevers en ondernemingsraden een beeld te geven van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten zijn voor voldoende kwalitatieve scholing en vorming. Het is een richtlijn en geen wettelijke norm. Scholingsinstituten kunnen er dus van afwijken.