Nieuws
Publicatiedatum: 4 november 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

SER-richtbedragen 2014 bekend

De SER heeft de richtbedragen vastgesteld voor de kosten van scholing en vorming voor 2014. Dat doet de SER jaarlijks op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap. De richtbedragen voor 2014 zijn voor een maatwerkcursus € 1.010 per dagdeel per OR per trainer. Is de groep groter dan 13 deelnemers dan zijn er meestal twee trainers nodig. Het richtbedrag is dan het dubbele. Voor 2013 gold nog een richtbedrag van € 1094,-. Voor een open inschrijving geldt een bedrag van € 180,- per dagdeel per individueel OR-lid. Dat is hetzelfde bedrag als voor 2013. Deze tarieven zijn gebaseerd op de in het eerste half jaar van 2013 gemiddeld gehanteerde tarieven voor medezeggenschapsscholing door de gecertificeerde scholingsinstituten in deze markt.