Nieuws
Publicatiedatum: 27 oktober 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
SER

SER richtbedragen OR scholing 2022 bekend

De nieuwe richtbedragen van de Sociaal Economische Raad (SER) voor OR-scholing zijn bekend. Het richtbedrag voor 2022 voor een maatwerkcursus per ondernemingsraad per dagdeel is € 1.100. Dat is een stijging van € 35 ten opzichte van 2021.

Wat zit er in het bedrag?
De bedragen van 2022 zijn inclusief voorbereidingstijd en cursusmateriaal en exclusief btw. Een volledige maatwerkcursus bedraagt € 1.100 per dagdeel voor een volledige ondernemingsraad. Vorig jaar was dit nog € 1.065. Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is € 190 per dagdeel per OR-lid. Dit bedrag is al drie jaar ongewijzigd. De SER stelt de richtbedragen vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM).

De bedragen zijn geen wettelijke norm, maar zijn bedoeld als indicatie voor OR en bestuurder van wat volgens de SER onder normale omstandigheden redelijke kosten zijn voor scholing.

Scholing
Artikel 18 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) legt het recht op scholing voor de OR vast. De OR en de bestuurder moeten samen overeenstemming bereiken over het aantal scholingsdagen. Dit mag niet minder zijn dan vijf scholingsdagen per jaar en voor OR-leden die deel uitmaken van een commissie komen hier nog drie dagen per jaar bij. De bestuurder moet de OR-leden in de gelegenheid stellen om de scholing onder werktijd en met behoud van loon te volgen (artikel 22 WOR).