Nieuws
Publicatiedatum: 21 augustus 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Start onderzoeksnetwerk medezeggenschap

Zoals u ongetwijfeld weet is per 1 juli 2013 het GBIO opgeheven en zijn alle taken aan de SER en andere instellingen overgedragen. Een aantal adviseurs en onderzoekers constateerden dat de SER één taak van GBIO nog niet heeft overgenomen en dat is het onderzoeksnetwerk en het stimuleren van onderzoek naar medezeggenschap. Daarvoor is nu de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) opgericht. SOMz wil medezeggenschap bevorderen door meer aan onderzoek te laten doen. SOMz brengt onder meer onderzoekers en onderzoeksresultaten bij elkaar, stimuleert dat er nieuw onderzoek wordt verricht en brengt de resultaten van onderzoek onder de aandacht. Op dit moment telt de kring onderzoekers medezeggenschap zo’n 30 personen. SOMz is nog bezig met de opzet van de organisatie, waaronder een onderzoekswebsite en een nieuwsbrief. Het plan is om twee keer per jaar een onderzoekskring te organiseren waar recente onderzoek naar medezeggenschap wordt besproken.