Nieuws
Publicatiedatum: 25 november 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Voorbereiding OR-verkiezingen gemeenten gestart

Op 11 maart 2020 is het zover: dan vinden bij de meeste gemeenten OR-verkiezingen plaats. Bij gemeenten is dat namelijk, in tegenstelling tot andere organisaties, centraal geregeld. Begin op tijd met het organiseren van verkiezingen voor de ondernemingsraad. De OR-verkiezingen van 2020 zijn belangrijk. In 2020 verandert er namelijk nogal wat voor uw achterban. Een belangrijke verandering is dat Wet normalisering ambtenaren status (WNRA) wordt ingevoerd per 1 januari 2020. Deze wet zorgt ervoor dat het private arbeidsrecht gaat gelden voor (de meeste) ambtenaren. Een interessante tijd voor leden van de ondernemingsraad dus. Begin op tijd met de voorbereidingen voor de OR-verkiezingen.

Praktische tip: check uw OR-reglement

Het OR-reglement is uw houvast voor, tijdens en na de verkiezingen. Hierin staan de afspraken die in uw organisatie gelden als het gaat om de OR-verkiezingen. Voorafgaand aan de verkiezingen heeft u het reglement nodig om na te gaan hoe het zit met zaken als kandidaatstelling, termijnen en communicatie met de vakbonden. Maar ook achteraf moet uw ondernemingsraad zich aan de zelf gestelde regels uit het reglement houden. Denk aan regels over wie de uitslag vaststelt en hoe er geteld moet worden. Of over het vervullen van tussentijdse vacatures met net niet gekozen kandidaten, waardoor er geen tussentijdse verkiezingen nodig zijn. Ook zijn er vaak regels die stellen dat de verkiezingsuitslag tijdig aan de ondernemer, het personeel, de kandidaten en de vakbonden bekend gemaakt moeten worden.

Bekijk in het dossier OR-verkiezingen alle checklists, voorbeeldbrieven en veelgestelde vragen over verkiezingen voor de ondernemingsraad.

Wilt u uw reglement aanpassen? Dat kan gratis met de online tool OR Reglement.

Wilt u online OR-verkiezingen organiseren? Vraag dan gratis een offerte op van www.or-vote.nl