Nieuws
Publicatiedatum: 11 december 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Wetswijziging WOR niet per 1 januari 2013

De wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt uitgesteld. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is 1 januari 2013, de geplande ingangsdatum, onhaalbaar geworden door de wisseling van het kabinet. Dit komt onder andere door de wisseling van het kabinet. De wetswijziging heeft voornamelijk betrekking op de financiering van het scholingssysteem van OR-leden. Ondanks het uitstel van de wetswijziging heeft de SER besloten om al per 1 januari geen WOR-heffing meer op te leggen aan OR-plichtige organisaties. De wetswijziging wordt namelijk zo snel mogelijk na goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer ingesteld.