Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 18 november 2019

Brief Initiatiefvoorstel uitbreiding zorgverlof

Bent u precies op de hoogte van de regels die in uw organisatie gelden voor het lang- en kortdurend zorgverlof? Deze regels hangen af van de cao of de afspraken die u als ondernemingsraad met uw bestuurder hierover maakt. U kunt uw initiatiefrecht gebruiken om de regels over het zorgverlof met uw bestuurder te bespreken. Ook kunt u een voorstel tot uitbreiding van het zorgverlof doen. Dit initiatiefrecht is vastgelegd in artikel 23 lid 3 van de WOR. Het initiatiefvoorstel moet u schriftelijk doen en voorzien van een toelichting. Gebruik onderstaande voorbeeldbrief om een voorstel te doen tot uitbreiding van het zorgverlof.