Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 1 november 2019

Brief aan bestuurder met herhaald verzoek tot nadere informatie

Als ondernemingsraad heeft u regelmatig informatie nodig van uw bestuurder. Bijvoorbeeld bij een instemmingsaanvraag of adviesaanvraag. Of als het gaat om begrotingen of jaarrekeningen. Een goede bestuurder stuurt de OR gevraagd en ongevraagd informatie toe. Als OR heeft u recht op alle stukken die u redelijkerwijs nodig heeft voor een goede uitoefening van de medezeggenschap. Het wordt u helaas onmogelijk gemaakt om uw werk te doen als u niet alle benodigde informatie ontvangt van de bestuurder waar u om gevraagd heeft. Gebruik deze voorbeeldbrief om uw bestuurder dringend te verzoeken om de OR per direct deze stukken te laten inzien.