Faq's
Laatst gewijzigd op: 24 maart 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Ondernemingsraad

Hebben OR-commissieleden ook recht op vrijstelling van werk?

Ja, ook commissieleden van de OR hebben recht op vrijstelling van werk. In artikel 18 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat dat de bestuurder OR-leden en commissieleden de gelegenheid moet geven om tijdens werktijd en met behoud van loon te vergaderen en de werkzaamheden voor hun medezeggenschapstaak uit te voeren. De WOR geeft hier een minimum van 60 uur per jaar voor het OR- of commissiewerk. Ook heeft een OR-lid recht op vrijstelling van werk tijdens OR-scholing. Daarover geeft de WOR de volgende minimum aantal scholingsdagen.

  • voor commissieleden die niet lid zijn van de OR geldt een minimum van drie dagen per jaar;
  • voor commissieleden die wel lid zijn van de OR geldt een minimum van acht dagen per jaar;
  • voor OR-leden die niet lid zijn van een commissie geldt een minimum van vijf dagen per jaar.

Lees meer over vrijstelling voor OR-leden in deze checklist.