Faq's
Laatst gewijzigd op: 8 mei 2017 | Geschreven door: Wander de Groot
Benoemen bestuurder

Hebben wij recht op een ambtelijk secretaris?

Een ambtelijk secretaris is iemand die niet in de OR gekozen is, maar is ‘toegevoegd’ als intern of extern adviseur of beleidsmedewerker van de OR en tevens de OR-vergaderingen en de overlegvergaderingen met de bestuurder coördineert en er verslag van legt. Bijna elke OR in een organisatie met meer dan 500 werknemers heeft een ambtelijk secretaris, veel bedrijven hebben dat al bij 200 werknemers.

Artikel 16 WOR

Een OR heeft geen wettelijk recht op een ambtelijk secretaris. Artikel 16 van de WOR noemt wel expliciet de verplichting van de werkgever om de ondernemingsraad het gebruik toe te staan van voorzieningen die de OR nodig heeft voor het vervullen van zijn taken. Maar het recht op een ambtelijk secretaris kan wel in de cao staan, zoals in de gezondheidszorg.

Schriftelijk verzoek ambtelijk secretaris

Wilt u een ambtelijk secretaris voor uw OR? Vraag uw bestuurder hier dan om. Doe dit schriftelijk en beargumenteer waarom uw ondernemingsraad een ambtelijk secretaris nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat de OR kampt met vele instemmings- en adviesaanvragen en hiervoor onvoldoende capaciteit heeft. Of omdat er niet één, maar meerdere medezeggenschapsorganen zijn in uw organisatie, die hun werk onderling ook moeten afstemmen.

 

Meer weten over de functie van ambtelijk secretaris? Gebruik deze checklist.