Faq's
Laatst gewijzigd op: 6 november 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze medezeggenschapsstructuur is vrij ingewikkeld, met een COR en meerdere OR’en. Hoe weten we welke verantwoordelijkheid er bij welk orgaan ligt?

Normaal gesproken zijn er afspraken over de werkverdeling vastgelegd in een zogeheten ‘convenant medezeggenschapstructuur.’ De hoofdregel rond de verdeling van de bevoegdheden tussen OR en COR (artikel 35.1 van de WOR) is dat de COR uitsluitend zaken van gemeenschappelijk belang behandelt die betrekking hebben op meerdere of alle werkmaatschappijen. Gaat het om een kwestie die geldt voor één divisie, dan gaat de (G)OR ermee aan de slag. Een onderwerp dat binnen één vestiging speelt, wordt behandeld door de desbetreffende OR. In grote lijnen gaat de COR over de volgende zaken:

  • het strategisch beleid;
  • regelingen op het terrein van sociaal- of personeelsbeleid voor alle medewerkers;
  • zaken die gevolg hebben voor het hele concern zoals de sluiting of verkoop, benoeming of ontslag van de Raad van bestuur van het concern, de keuze van en het contract met de arbodienst als die voor het hele concern werkt en andere onderwerpen waar op concernniveau de grote lijnen worden vastgesteld.

Op OR-niveau gaat het om zaken zoals:

  • een voordracht van een directeur van het eigen onderdeel;
  • de specifieke werktijden in het eigen onderdeel;
  • zaken rond het personeelsbeleid als daar op het niveau van de werkmaatschappij nog ruimte ter invulling is;
  • een inkrimping of reorganisatie die geen effect heeft op de andere werkmaatschappijen of de divisie.

Zaken die zich tussen deze twee niveaus in afspelen worden doorgaans afgehandeld door de eventueel aanwezige GOR. De praktijk is echter weerbarstig en niet altijd eenvoudig te bepalen. Het levert vaak discussie op. Probeer goed onderling te communiceren om uit te zoeken wat waar thuishoort.

Meer weten over de werkverdeling tussen de COR en de GOR? Lees dan deze checklist.