Modellen
Laatst gewijzigd op: 11 november 2019

Profiel OR-voorzitter

Het profiel van de OR-voorzitter is een handige checklist met noodzakelijke competenties. De voorzitter van de OR is namelijk een van de kartrekkers van de ondernemingsraad. De OR-voorzitter is samen met de gekozen secretaris het Dagelijks Bestuur (DB) van de OR. Naast de gezamenlijke taken is er een aantal specifieke taken. Daarvan is het leiden van vergaderingen de bekendste. Andere taken gaan meer over voorbereiden, organiseren en begeleiden. Dit model bevat het profiel en de noodzakelijke competenties voor de OR-voorzitter.