Modellen
Laatst gewijzigd op: 20 oktober 2019

Profiel OR-secretaris

De OR-secretaris speelt een belangrijke rol in de medezeggenschap. Hij of zij regelt achter de schermen van alles voor de ondernemingsraad. Hij organiseert bijvoorbeeld de vergaderingen en maakt het jaarverslag van de ondernemingsraad. Als u start met een nieuwe OR of de oude secretaris gaat uit de OR dan moet er een nieuwe secretaris komen. Het is dan handig om een profiel te hebben. Wat moet de secretaris van de ondernemingsraad allemaal kunnen?