Modellen
Laatst gewijzigd op: 4 november 2022

Rekenmodel scholingsbudget ondernemingsraad

Met dit model rekent u eenvoudig uit wat voor uw ondernemingsraad in 2023 het minimale scholingsbudget is op basis van het door de SER vastgestelde richtbedrag voor trainingen. Ook kunt u zo berekenen wat het budget is dat u denkt nodig te hebben. Bovendien kunt u met de rekenmodule offertes van opleiders controleren om te zien of zij zich aan de richtbedragen houden zoals die door de SER zijn opgesteld. Het model is eenvoudig in te vullen en rekent automatisch alle bedragen voor u uit. Dit ingevulde rekenmodel kunt u als bijlage aan het scholingsplan toevoegen en aan uw bestuurder overhandigen.