Nieuws
Publicatiedatum: 18 december 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Alle wetswijzigingen voor OR vanaf januari 2020

Het eind van het jaar is in zicht. Na de vakantieperiode staat u als lid van de ondernemingsraad een groot aantal wetswijzigingen te wachten. Zo verandert het arbeidsrecht aanzienlijk door de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Ook de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) vereist de aandacht van de ondernemingsraad. Naast deze twee wijzigingen is er nog een aantal andere belangrijke veranderingen waar u rekening mee moet houden in het nieuwe jaar. Hieronder vindt u een kort overzicht van alle wetswijzigingen vanaf januari 2020.

Wab

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) maakt het vanaf 1 januari 2020 aantrekkelijk om vaste contracten aan te bieden door een aantal verschillende maatregelen. Zo wordt ontslag ook mogelijk bij meerdere onvoldragen, kleinere ontslagredenen. Daarnaast krijgen medewerkers voortaan vanaf de allereerste werkdag een transitievergoeding. Ook wordt de ketenregeling uitgebreider: flexkrachten mogen vanaf januari 2020 drie tijdelijke contracten krijgen voor de gezamenlijke termijn van drie jaar.

Alle wijzigingen van de Wab op een rij? Bekijk dan deze checklist.

Wnra

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2020 het private arbeidsrecht gaat gelden voor (de meeste) ambtenaren. De eenzijdige aanstelling komt te vervallen en het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de cao worden van toepassing.

Alle wijzigingen van de Wnra op een rij? Bekijk dan deze checklist.

Ruimere WKR

Vanaf 1 januari 2020 wordt de werkkostenregeling (WKR) verruimd. Dat betekent dat werkgevers tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen kunnen geven. De vrije ruimte wordt namelijk groter: van 1,2% naar 1,7%. Let op: dit geldt voor de eerste 400.000 van de loonsom. Zet deze verruiming van de WKR op de overlegagenda met de bestuurder. Doordat de bestuurder meer ruimte heeft om onbelaste vergoedingen te geven aan medewerkers, kan het zo zijn dat de secundaire arbeidsvoorwaarden verruimd worden.

Compensatie transitievergoeding na langdurige ziekte

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke medewerkers financiële compensatie aanvragen. Hiervoor geldt wel een aantal belangrijke termijnen. Zo dient uw bestuurder een compensatieaanvraag te doen binnen zes maanden nadat de volledige vergoeding aan de medewerker is verstrekt. Ook neemt het UWV de aanvraag niet in behandeling als op het moment van indienen nog niet de (gehele) transitievergoeding is uitbetaald. Het UWV beslist binnen zes maanden over de compensatieaanvraag. Voor oude gevallen geldt dat de medewerker voor 1 april 2020 de transitievergoeding binnen moet hebben.

Extra geboorteverlof vanaf juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners van bevallen ouders tot vijf weken extra geboorteverlof aanvragen. Het UWV betaalt de partners tijdens dit verlof zeventig procent van hun dagloon. De medewerkers moeten dit verlof in de eerste zes maanden na de geboorte van het kind opnemen. Wel moet het kind op of na 1 juli 2020 geboren zijn en moet de medewerker het verlof in hele weken opnemen.