Nieuws
Publicatiedatum: 26 november 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Coronamaatregelen op de werkvloer

Werkgevers zijn laks met coronamaatregelen

Het afgelopen half jaar kreeg de Inspectie SZW ruim 2.000 meldingen binnen van overtredingen van de coronaregels op de werkvloer. Een nieuw record, zo meldt Trouw op 18 november 2020. Ook ontving de Inspectie honderden meldingen over werkgevers die het personeel niet toestaan om thuis te werken.

Corona

In 2020 zijn er in totaal 12.000 meldingen en vragen bij de Inspectie binnengekomen, waarvan ruim 5.400 te maken hebben met de coronamaatregelen. De Inspectie heeft contact gehad met 1.300 werkgevers naar aanleiding van een klacht. Bijna al deze werkgevers moesten maatregelen nemen om de coronaregels op de werkvloer beter te handhaven en zo het personeel te beschermen tegen een eventuele besmetting. De Inspectie verwacht dat het aantal meldingen in 2021 zal blijven stijgen. Niet alleen het risico op besmetting, maar ook overbelasting in zwaar getroffen sectoren en nieuwe arbeidsrisico’s door thuiswerken zorgen voor veel klachten.

OR

Als OR heeft u een grote rol met betrekking tot thuiswerken. De bestuurder moet als werkgever van alles regelen voor werknemers die thuis aan de slag gaan. Sommige onderdelen van thuiswerkregelingen zijn ook advies- of instemmingsplichtig. In deze checklist leest u meer over de rol van de OR bij thuiswerken.