Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 15 november 2019
Verkiezingen

Brief aan achterban over stand van zaken instemmingsprocedure

Heeft u een belangrijke instemmingsaanvraag ontvangen, over bijvoorbeeld een regeling op het gebied van een pensioenovereenkomst, het ziekteverzuimbeleid of personeelsbeoordeling? Een voorgenomen besluit van uw bestuurder kan grote gevolgen hebben voor uw achterban. Het is dan ook belangrijk dat u zich goed in de materie verdiept zodat u uiteindelijk als ondernemingsraad een weloverwogen beslissing kunt nemen. In de meeste gevallen kunt u, door geheimhoudingsplicht, niet (alle) informatie delen met uw achterban. Zorg er wel voor dat u uw achterban op de hoogte houdt van de status van de instemmingsprocedure. Gebruik daarvoor deze modelbrief.