Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 28 oktober 2019

Brief aan bestuurder over onthouden van instemming OR

Voor een groot aantal besluiten heeft uw bestuurder instemming van de OR nodig. Zo bepaalt artikel Heeft u een heel instemmingstraject doorlopen, maar is de conclusie van uw ondernemingsraad dat u niet kunt instemmen met het besluit van de bestuurder? Stel uw bestuurder dan op de hoogte van uw besluit om niet in te stemmen. Doe dit schriftelijk en beargumenteer hierbij uw keuze. Gebruik hiervoor onderstaande voorbeeldbrief.