Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 15 oktober 2019

Instemmingsverzoek van bestuurder

Uw bestuurder heeft instemming van uw ondernemingsraad nodig als het gaat om een voorgenomen besluit dat betrekking heeft op de onderwerpen zoals ontslagbeleid, functiewaarderingssysteem of een pensioenovereenkomst. Dat staat in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Maar hoe ziet een instemmingsverzoek van uw bestuurder er eigenlijk uit? Het verzoek tot instemming moet aan een aantal eisen voldoen. Ook deze staan in lid 2 artikel 27 WOR. Zo moet het instemmingsverzoek een overzicht van de beweegredenen voor het besluit bevatten. Maar ook de te verwachten gevolgen die het besluit voor de achterban zal hebben horen erin te staan. In deze voorbeeldbrief kunt u zien hoe het instemmingsverzoek is opgebouwd.