Checklists
Laatst gewijzigd op: 19 oktober 2022
Kantoorgebouw

Adviesrecht bij aankoop gebouw

Uw bestuurder is voornemens een pand aan te schaffen. Dat klinkt als een belangrijk besluit, maar heeft de ondernemingsraad hier iets over te zeggen? Vaak heeft de OR adviesrecht. In deze checklist belichten we de adviserende rol van de OR bij de aanschaf van een gebouw.

Adviesrecht

In de meeste gevallen heeft de ondernemingsraad adviesrecht bij het voornemen van de bestuurder tot de koop van een gebouw. Dit ligt wel aan een aantal zaken:

  • Als de plaats van (een gedeelte van) de werkzaamheden van de organisatie verandert (artikel 25 lid 1f WOR). In het geval van een bedrijfsverhuizing dus. Ook als dit betrekking heeft op een gedeelte van het personeel. Meer informatie over de specifieke rol van de OR bij een bedrijfsverhuizing leest u terug in de checklist Bedrijfsverhuizing.
  • Als de aankoop van het gebouw een belangrijke investering is voor de organisatie (artikel 25 lid 1h WOR). Daarbij is het belangrijk om de aankoop van een nieuw pand te beoordelen in de hele context van uw organisatie. Voor een woningstichting of vastgoedorganisatie valt de aan- en verkoop van gebouwen onder het reguliere werk en is daarmee niet snel adviesplichtig. Benieuwd naar waar u als OR op kunt letten bij het beoordelen van een belangrijke investering? Lees de checklist Beoordelen van investeringen.

Financiering

Volgens artikel 25 lid 1i van de WOR is de aankoop van een pand ook adviesplichtig als de organisatie een grote lening aangaat om de aankoop mee te financieren. Het gaat dan met name:

  • of de aankoop niet leidt tot te hoge financiële lasten voor de organisatie;
  • of en wat de sociale gevolgen hier van zijn. Betekent minder geld in de pot bijvoorbeeld een minder grote salarisverhoging voor het personeel?

Als uw OR advies uitbrengt over de aankoop van een nieuwe bedrijfslocatie, let dan ook op de arbo-aspecten en de verdeling van de werkruimten. Is het gebouw wel groot genoeg voor potentiële groei? En hoe zit het met de werkomstandigheden? Is het bijvoorbeeld een heel oud gebouw dat slecht geïsoleerd is? Dat zijn vaak geen ideale omstandigheden om in te moeten werken.

Procedure adviesrecht

Het adviesrecht is een van de belangrijkste en meest gebruikte rechten van de OR. Lees de checklist Recht van advies voor alle ins- en outs rondom dit thema, of bekijk het thema-dossier over het adviesrecht voor alle checklists, FAQ’s, modellen en voorbeeldbrieven rondom het adviesrecht van de OR.