Faq's
Laatst gewijzigd op: 28 september 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Leeg kantoor

De bestuurder wil fors ingrijpen in de bedrijfsvoering, maar vraagt de OR niet om advies. Mag dat?

Het kan zijn dat uw bestuurder een aantal maatregelen overweegt omdat het bedrijfseconomisch niet goed gaat. Bijvoorbeeld het beëindigen van contracten of het verplaatsen van werknemers naar een andere afdeling omdat daar meer werk is. Mag hij dat doen zonder het advies van de OR? Dat hangt van twee zaken af: het onderwerp van het besluit en de belangrijkheid van het besluit.

Onderwerp van het besluit

In de Wet op de Ondernemingsraden staat expliciet een aantal zaken waarover de OR adviesrecht heeft. Bijvoorbeeld bij een belangrijke wijziging in de organisatie of in de verdeling van bevoegdheden (artikel 25 lid 1 e), een inkrimping van werkzaamheden (artikel 25 lid 1 d), het beëindigen van bepaalde werkzaamheden (artikel 25 lid 1 c) en het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming (artikel 25 lid 1 i). In al die gevallen is er sprake van adviesrecht. De OR moet vroegtijdig in staat gesteld worden advies te geven over een voorgenomen besluit.

Wel of geen belangrijk besluit

Het tweede aspect is of het om een belangrijk besluit gaat. Dat is vaak een onderwerp van discussie. Het hangt af van de totale omvang van de organisatie, de plannen en de gevolgen voor het personeel. Wel laat jurisprudentie zien dat er al snel sprake is van een adviesplicht zodra er meerdere (gedwongen) ontslagen vallen.