Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Fuseren

Er komt een fusie, wat gebeurt er met de OR?

Bij een fusie verdwijnt de OR niet zomaar. Het hangt af van het soort fusie het is. Bij een echte overname door een groter concern ligt dat vaak anders dan bij een echte fusie waarbij twee min of meer gelijkwaardige organisaties in elkaar worden geschoven. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) zegt niets over een overgangsperiode na een fusie, maar dit is de praktijk:

  • Overname door concern

Wordt een kleinere organisatie overgenomen door een groter concern en blijft het als min of meer zelfstandig onderdeel bestaan? Dan blijft de huidige OR gewoon bestaan. Heeft het concern een centrale OR, dan moet de ‘overgenomen OR’ daar wel in vertegenwoordigd zijn. Een afvaardiging van de OR van het concern moet dan plaats gaan nemen in de COR. Dat kan even duren, want eerst moet het COR-regelement worden aangepast.

  • Gelijkwaardige fusie

Gaat het om een fusie van twee in omvang vergelijkbare partijen die echt in elkaar worden geschoven? Dan blijven beide OR’en hun werk doen tot de organisaties volledig en ook juridisch zijn samengevoegd tot één nieuwe rechtspersoon. Daarna volgen verkiezingen voor een nieuwe OR. Zodra die is geïnstalleerd, zijn de oude OR’en ontbonden. Zolang beide oude OR’en naast elkaar bestaan, is het verstandig om alvast de samenwerking op te zoeken. Laat de voorzitters contact met elkaar onderhouden en organiseer bijvoorbeeld een gezamenlijke vergadering met een gedeelde agenda.