Faq's
Laatst gewijzigd op: 24 juni 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Mag onze bestuurder wegens corona werkafspraken eenzijdig aanpassen?

Dat hangt af van wat je onder ‘werkafspraken’ verstaat. Gaat het om een nieuwe vakantieregeling, een plotse reorganisatie, een ander arbobeleid of een aangepast thuiswerkprotocol? In principe heeft de OR alleen inspraak als het om werkafspraken gaat die vallen onder artikel 25 (adviesrecht) of artikel 27 (instemmingsrecht).

Meer dan wettelijke inspraak

Staan de werkafspraken die u bedoelt niet onder de opsommingen van een van die wetsartikelen? Dan heeft u als OR wettelijk gezien geen medezeggenschap. Dat wil niet zeggen dat u dat in de praktijk ook niet heeft. Het kan tot de normale omgangsvormen tussen OR en bestuurder behoren, of in een medezeggenschapsconvenant zijn vastgelegd, dat u toch inspraak heeft over onderwerpen die niet onder artikel 25 of 27 vallen.

Eenzijdig en tijdelijk aanpassen

Het eenzijdig wijzigen van werkafspraken door de bestuurder waarover de OR eerder advies heeft gegeven of mee heeft ingestemd kan niet. De bestuurder zal latere wijzigingen ook aan de OR moeten voorleggen. Hetzelfde geldt voor het tijdelijk opschorten van bestaande werkafspraken. Let daarbij op dat u altijd een einddatum koppelt aan die tijdelijkheid.

Meer weten over de rol van OR bij arbeidsvoorwaarden? Kijk dan het webinar OR & Corona: sleutelen aan arbeidsvoorwaarden.