Faq's
Laatst gewijzigd op: 13 mei 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat is de rol van de OR bij een reorganisatie?

Reorganisatie kan grote, directe gevolgen hebben voor de werknemers van een organisatie. De OR heeft adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot reorganisatie (artikel 25 WOR). Dat vergeet de bestuurder soms. Dat is niet zo handig. De OR kan dan naar de rechter stappen en daarmee de reorganisatie vertragen.

Maand wachttijd

Als de OR een afwijkend advies uitbrengt voor de reorganisatieplannen en de bestuurder volgt dit advies niet direct op, dan heeft de bestuurder de plicht om dit schriftelijk te verklaren aan de OR (Artikel 25 lid 5 WOR). Ook moet de bestuurder de uitvoering van de reorganisatie minstens een maand opschorten, de uitvoering mag niet zomaar doorgaan. De OR kan op dat moment in overweging om in beroep te gaan tegen het reorganisatiebesluit van de bestuurder. Dit doet u bij de Ondernemingskamer. Als de bestuurder de opschortingstermijn negeert, kan de OR ook hiervoor naar de rechter stappen.