Nieuws
Publicatiedatum: 3 februari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Oud-voorzitter van COR politie veroordeeld tot celstraf

De oud-voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR) van de politie heeft een celstraf van zes maanden gekregen. Zo oordeelde rechtbank Overijssel onlangs. De oud-voorzitter heeft  zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en verduistering. Zo declareerde hij ten onrechte facturen als uitgaven van de COR, verduisterde geld dat bestemd was voor de centrale ondernemingsraad en maakte valse facturen op. Zo werd op rekening van de politie tonnen uitgegeven in horecagelegenheden. Deze zware overtredingen kwamen aan het licht in een onderzoek dat in juni 2016 door de korpschef van de Nationale Politie werd ingesteld. In oktober dat jaar werd namens de korpschef aangifte gedaan.

Voorzitter van de COR als boegbeeld

De voorzitter van de COR zou moeten functioneren als een boegbeeld naar collega’s en de buitenwereld. Dat betekent dat hij zich integer moet gedragen, extra zorgvuldig moet zijn en elke mogelijke vorm van belangenverstrengeling uit de weg moet gaan. Zo vond de rechter. Hij rekent de oud-voorzitter zijn overtredingen dan ook extra zwaar aan gezien zijn functie.

Lichtere straf dan geëist

Wel houdt de rechter in de strafmaat rekening met het feit dat de oud-voorzitter een zware functie te vervullen had. Bovendien was er bij de politie sprake van onduidelijke regelgeving, gebrekkige aansturing, beperkte controle en gebrekkig toezicht. Tot slot is de kans op recidive klein en kampt de oud-voorzitter met PTSS en depressieve klachten. Reden genoeg voor de rechter om in plaats van de eis van een jaar celstraf te besluiten tot een half jaar.

Volledige ontkenning

Bijzonder is dat de oud-voorzitter van de COR zelfs nu zijn fouten niet toegeeft. Hij blijft ontkennen dat hij voor eigen gewin heeft gehandeld. Zo ontkent hij de creditcard van de COR ooit voor persoonlijk gewin te hebben gebruikt. Ook beweert hij dat hij zich niet bewust was van het feit dat facturen  vervalst waren. Het bewijs is echter onomstotelijk, er is uitgebreid onderzoek gedaan, er zijn getuigen en ook het Whatsapp-verkeer tussen de voorzitter en zijn vrouw bevestigen de fraude.

Niet alleen de oud-voorzitter zelf, maar ook zijn vrouw en een zakenrelatie zijn veroordeeld. Zij komen weg met een taakstraf.