Nieuws
Publicatiedatum: 20 december 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Vooruitblik Medezeggenschap 2019

Wilt u graag goed voorbereid zijn op het OR-werk voor het komende jaar? Natuurlijk kunt u als ondernemingsraad niet alles zien aankomen en kunnen er onverwacht advies- of instemmingsaanvragen uw kant op komen. Wel kunt u, door goed te plannen, gestructureerd aan de slag in 2019. In deze checklist vindt u de belangrijkste OR-gebeurtenissen en momenten die u nu alvast in uw agenda van 2019 kunt noteren.

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) [1 januari 2019]

Per 1 januari gaat de WIEG in, deze wet zorgt ervoor dat partners van bevallende moeders langer verlof krijgen, namelijk vijf dagen verlof met loondoorbetaling. Werkgevers dragen de kosten van 100% loondoorbetaling van de vijf verlofdagen. In 2020 volgt de volgende uitbreiding met vijf weken verlof middels een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Ook het adoptieverlof wordt overigens uitgebreid, van vier weken onbetaald verlof naar zes weken.

Meer zeggenschap PV en PVT over pensioen

Bestuurders moeten PVT en PV met ingang van 1 januari 2019 schriftelijk informeren over veranderingen in de pensioenregeling. Ook kan de PVT (het ontbreken van) een pensioenregeling vanaf nu aankaarten bij de bestuurder.

Overleg met de bestuurder [minimaal 2 keer in 2019]

Minimaal twee keer per jaar wordt de algemene gang van zaken in de organisatie tussen bestuurder en ondernemingsraad besproken. Dit overleg over de algemene gang van zaken is de overlegagenda. Dit wordt ook wel het Artikel 24-overleg genoemd, naar het gelijknamige artikel in de WOR. Dit overleg wordt over het algemeen gewoon meegenomen in de jaarplanning.

Uw recht op overleg beperkt zich niet tot slechts tweemaal per jaar. Meer weten over uw recht op overleg? Bekijk deze checklist.

OR Arbo [7 maart 2019]

Goede arbeidsomstandigheden zijn een van de meest veelbesproken issues van elke ondernemingsraad. En terecht, want weinig is zo belangrijk als de zorg voor een goede veiligheid en gezondheid van werknemers. Maar hoe zorg je als ondernemingsraad dat je optimaal gebruik maakt van alle (wettelijke) bevoegdheden die je hebt? Dinsdag 7 maart 2018 vindt OR Arbo plaats, het nationale VGWM-congres voor medezeggenschappers. Binnen 1 dag wordt u helemaal op de hoogte gebracht op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Financiële jaarrekening [maart – mei 2019]

Uw organisatie moet een keer per jaar de jaarrekening opstellen en deze deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). U heeft als ondernemingsraad recht op ontvangst van de jaarcijfers. De bestuurder moet zo spoedig mogelijk na vaststelling van de jaarrekening een exemplaar van de jaarrekening en het jaarverslag overdragen aan de OR. Dit gebeurt in de meeste organisaties tussen maart en mei.

Zorg dat u voordat u de jaarrekening ontvangt al plannen heeft gemaakt met wat u met de financiële gegevens gaat doen. Meer weten over hoe om te gaan met het financiële jaarverslag? Bekijk deze checklist.

Eigen jaarverslag [maart – april 2019]

Als ondernemingsraad dient u elk jaar een OR-jaarverslag op te stellen. Meestal staat er in het OR-reglement een datum voor het inleveren van het jaarverslag. U bent verplicht om het jaarverslag te verspreiden onder uw achterban en uw bestuurder volgens artikel 14 WOR. Kies een thema voor uw verslag, geef aan welke onderwerpen de OR heeft behandeld en benoem telkens het doel van de OR en het gewenste resultaat en het uiteindelijk behaalde resultaat.

Aan de slag met uw OR-jaarverslag? Gebruik dit model.

OR Invloed

Donderdag 18 juni kunt u deelnemen aan OR Invloed. Dit is een nieuw verdiepingscongres voor ervaren medezeggenschappers, gericht op het optimaliseren van uw invloed als medezeggenschap. U kunt kiezen uit verschillende workshoplijnen, zodat u een workshopprogramma op maat voor uzelf kunt samenstellen.

Prinsjesdag [17 september 2019]

Ieder jaar vindt op de derde dinsdag van december Prinsjesdag plaats. Op Prinsjesdag presenteert het kabinet haar plannen voor het komende jaar. Twee belangrijke documenten die dan worden gepresenteerd zijn de rijksbegroting en de miljoenennota. Ook wetswijzigingen worden aangekondigd op en vlak na Prinsjesdag. Onderwerpen op het gebied van arbo, privacy en arbeidstijden gaan ook de ondernemingsraad aan.

SER scholingsbudget (oktober – november 2019]

De Sociaal Economische Raad (SER) maakt ieder jaar rond oktober/ november de richtbedragen voor de scholing van ondernemingsraadsleden en hun commissies bekend. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus in 2019 is voor de hele ondernemingsraad € 1.025 per dagdeel. Voor een eendaagse training is het aanbevolen tarief dus € 2.050. Het budget voor een cursus met open inschrijving in 2019 is € 175 per dagdeel, oftewel € 350 per dag per deelnemer.

Start na de bekendmaking van de richtbedragen, aan het eind van het jaar, ook vast met een scholingsplan voor 2020.

OR Live [9 oktober 2019]

Op woensdag 9 oktober 2019 vindt OR Live plaats, dat is het grootste evenement op het gebied van medezeggenschap in Nederland. Tijdens OR Live kunt u veel verschillende workshops volgen, OR-collega’s uit andere organisaties ontmoeten en kennismaken met allerlei OR-adviseurs en trainers. Door de grote hoeveelheid verschillende workshops is OR Live leuk voor nieuwe en ervaren medezeggenschappers.

Houd www.orlive.nl in de gaten. Vroege inschrijvers profiteren van vroegboekkorting.