Nieuws
Publicatiedatum: 1 november 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Vooruitblik medezeggenschapszaken 2018

Wilt u graag goed voorbereid zijn op het OR-werk voor het komende jaar? Natuurlijk kunt u als ondernemingsraad niet alles zien aankomen en kunnen er onverwacht advies- of instemmingsaanvragen uw kant op komen. Wel kunt u, door goed te plannen, gestructureerd aan de slag in 2018. In deze checklist vindt u de belangrijkste OR-gebeurtenissen en momenten die u nu alvast in uw agenda van 2018 kunt noteren.

Overleg met de bestuurder [minimaal 2 keer in 2018]

Minimaal twee keer per jaar wordt de algemene gang van zaken in de organisatie tussen bestuurder en ondernemingsraad besproken. Dit overleg over de algemene gang van zaken is de overlegagenda. Dit wordt ook wel het Artikel 24-overleg genoemd, naar het gelijknamige artikel in de WOR. Dit overleg wordt over het algemeen gewoon meegenomen in de jaarplanning.

Uw recht op overleg beperkt zich niet tot slechts tweemaal per jaar. Meer weten over uw recht op overleg? Bekijk deze checklist.

Nationaal VGWM-congres [6 maart 2018]

De arbowetgeving is per 1 juli 2017 gewijzigd. Dinsdag 6 maart 2018 vindt OR Arbo plaats, het nationale VGWM-congres voor medezeggenschappers. Binnen 1 dag wordt u helemaal op de hoogte gebracht op het gebied van arbeidsomstandigheden. Alvast een plaatsje reserveren? Ga dan naar www.or-arbo.nl.

Financiële jaarrekening [maart – mei 2018]

Uw organisatie moet een keer per jaar de jaarrekening opstellen en deze deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). U heeft als ondernemingsraad recht op ontvangst van de jaarcijfers. De bestuurder moet zo spoedig mogelijk na vaststelling van de jaarrekening een exemplaar van de jaarrekening en het jaarverslag overdragen aan de OR. Dit gebeurt in de meeste organisaties tussen maart en mei.

Zorg dat u voordat u de jaarrekening ontvangt al plannen heeft gemaakt met wat u met de financiële gegevens gaat doen. Meer weten over hoe om te gaan met het financiële jaarverslag? Bekijk deze checklist.

Eigen jaarverslag [maart – april 2018]

Als ondernemingsraad dient u elk jaar een OR-jaarverslag op te stellen. Meestal staat er in het OR-reglement een datum voor het inleveren van het jaarverslag. U bent verplicht om het jaarverslag te verspreiden onder uw achterban en uw bestuurder volgens artikel 14 WOR. Kies een thema voor uw verslag, geef aan welke onderwerpen de OR heeft behandeld en benoem telkens het doel van de OR en het gewenste resultaat en het uiteindelijk behaalde resultaat.

Alvast aan de slag met uw OR-jaarverslag? Gebruik dit model.

Privacywetgeving [25 mei 2018]

Vanaf 25 mei zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. De regels omtrent privacy en gegevensbescherming van uw achterban veranderen. Zo krijgen werknemers meer rechten en worden de boetes bij het overtreden van de wetgeving hoger. Als ondernemingsraad heeft u volgens WOR artikel 27 instemmingsrecht als het gaat om regelingen omtrent het verwerken en beschermen van persoonsgegevens.

Alvast voorbereiden op deze nieuwe wet- en regelgeving? Bekijk deze checklist over de privacywetgeving.

OR Spring [7 juni 2018]

Donderdag 7 juni kunt u deelnemen aan OR Spring. OR Spring is een verdiepingscongres voor ervaren medezeggenschappers. U kunt kiezen uit verschillende workshoplijnen, zodat u een workshopprogramma op maat voor uzelf kunt samenstellen.

Arbo op orde

De Arbowetgeving is al op 1 juli 2017 gewijzigd, maar vanaf 1 juli 2018 moet uw bestuurder alle wijzigingen op orde hebben. U heeft als OR instemmingsrecht op de aanstelling van de preventiemedewerker. Ook samenwerking met de preventiemedewerker en arbodienst is verplicht. In het basiscontract moet staan hoe het overleg tussen deze partijen is geregeld. Let op: het contract met de arbodienstverlener is instemmingsplichtig.

Meer weten over een instemmingsaanvraag en hoe het instemmingsrecht werkt? Bekijk deze checklist over het recht van instemming.

Prinsjesdag [18 september 2018]

Ieder jaar vindt op de derde dinsdag van december Prinsjesdag plaats. Op Prinsjesdag presenteert het kabinet haar plannen voor het komende jaar. Twee belangrijke documenten die dan worden gepresenteerd zijn de rijksbegroting en de miljoenennota. Ook wetswijzigingen worden aangekondigd op en vlak na Prinsjesdag. Onderwerpen op het gebied van arbo, privacy en arbeidstijden gaan ook de ondernemingsraad aan.

SER scholingsbudget (oktober – november 2018]

De Sociaal Economische Raad (SER) maakt ieder jaar rond oktober/ november de richtbedragen voor de scholing van ondernemingsraadsleden en hun commissies bekend. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus in 2018 is voor de hele ondernemingsraad € 1.000. Het budget voor een cursus met open inschrijving in 2018 is € 165.

Start na de bekendmaking van de richtbedragen, aan het eind van het jaar, ook vast met een scholingsplan voor 2019.

OR Live [10 oktober 2018]

Op woensdag 10 oktober 2018 vindt OR Live plaats, dat is het grootste evenement op het gebied van medezeggenschap in Nederland. Tijdens OR Live kunt u veel verschillende workshops volgen, OR-collega’s uit andere organisaties ontmoeten en kennismaken met allerlei OR-adviseurs en trainers. Door de grote hoeveelheid verschillende workshops is OR Live leuk voor nieuwe en ervaren medezeggenschappers.

Houd www.orlive.nl in de gaten. Vroege inschrijvers profiteren van vroegboekkorting.