Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 20 oktober 2019

Brief aan bestuurder dat onderwerp instemmingsplichtig is

Heeft uw bestuurde geen instemming van de OR gevraagd? Alle onderwerpen waarvoor het instemmingsrecht geldt, staan opgesomd in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Soms komt het voor dat de bestuurder een beslissing neemt zonder de ondernemingsraad in te schakelen. Door middel van deze brief kunt u de bestuurder herinneren aan de instemmingsplicht die geldt voor zo’n onderwerp.