Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 13 oktober 2019

Brief aan bestuurder over instemming ondernemingsraad

Uw bestuurder heeft een van zijn plannen ter instemming aan uw OR voorgelegd. U heeft de voor- en nadelen van het nieuwe besluit grondig tegen elkaar afgewogen en gevraagd om de inbreng van de achterban. U bent in gesprek gegaan met de bestuurder over onduidelijkheden. Kortom het volledige traject is doorlopen en de conclusie is dat uw OR zich wel kan vinden in de plannen. Het enige wat dan nog rest is formeel instemming verlenen aan de bestuurder. Gebruik daarvoor deze voorbeeldbrief.