Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 2 november 2019

Brief aan bestuurder over de RI&E

Een belangrijk onderdeel van het arbobeleid in uw organisatie is de Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE). De OR heeft een belangrijke taak als het gaat om het arbobeleid. Deze moet regelmatig worden geactualiseerd. Het is daarom goed om dit onderwerp met enige regelmaat te bespreken met de bestuurder in een overlegvergadering. Gebruik deze voorbeeldbrief om het onderwerp te agenderen.