Checklists
Laatst gewijzigd op: 19 april 2019
Verkiezingen

Kandidaten werven voor de OR

Kandidaten werven voor de ondernemingsraad is niet altijd even gemakkelijk. Hoe zorgt u er nou voor dat er voldoende kandidaten zijn voor de komende verkiezingen? Maar dat is niet het enige. Het is ook belangrijk dat de ondernemingsraad een goede afspiegeling is van het personeelsbestand. Bekijk in deze checklist een aantal punten van aandacht en tips als het gaat om het werven van kandidaten voor de ondernemingsraad.

Planning

Stel samen met de hele OR een planning op voor het hele verkiezingstraject, vanaf het werven van kandidaten tot en met het bekendmaken van de verkiezingsuitslag. Op die manier heeft u beter overzicht over de taken die uitgevoerd moeten worden. Koppel aan iedere stap een tussentijds resultaat, een deadline en een eindverantwoordelijke. Stel ook een OR-lid verantwoordelijk voor het bewaken van de planning.

Grote kans dat er nog een planning of een draaiboek van de vorige verkiezingen beschikbaar is, bespaar tijd door deze te herzien in plaats van opnieuw het wiel uit te vinden.

Resultaten delen

Om ervoor te zorgen dat voldoende medewerkers zich kandidaat willen stellen voor de ondernemingsraad, moeten zij natuurlijk wel bekend zijn met de ondernemingsraad en wat de raad zoal doet. Het is aan te raden hier niet slechts een aantal weken voor de verkiezingen mee bezig te zijn, maar dit gedurende het hele jaar op de agenda te hebben staan. Deel regelmatig de resultaten die u als OR geboekt heeft met de achterban. Dit kan via nieuwsbrieven of intranet, maar u kunt ook een bijeenkomst organiseren.

Maak het uzelf niet te moeilijk, maar gebruik het laatste OR-jaarverslag en haal daar de belangrijkste resultaten en werkzaamheden van de OR van het afgelopen jaar uit.

Wat levert het OR-leden op?

Wees eerlijk over wat het lidmaatschap van de ondernemingsraad inhoudt. Breng in kaart hoeveel uren een OR-lid hier gemiddeld mee bezig is. Zorg er dus voor dat u helder communiceert over wat het betekend om in de OR te zitten, maar benadruk ook de positieve aspecten van het medezeggenschapswerk. Welke vaardigheden doet een OR-lid op, welke kwaliteiten kan men in de OR ontwikkelen?

Faciliteiten van de ondernemingsraad

OR-leden hebben recht om tijdens werktijd te vergaderen en jaarlijks scholing te volgen die zij nodig achten om het werk te kunnen doen. Veel mensen denken dat lid zijn van de OR alleen maar veel tijd kost en dat kan afschrikken. Breng ook in kaart welke rechten de ondernemingsraad heeft, zodat (potentiële) kandidaten goed zijn geïnformeerd hierover.

Diversiteit

Zorg ervoor dat in het wervingsproces extra aandacht wordt besteed aan diversiteit van de OR. In veel ondernemingsraden ligt de leeftijd gemiddeld hoger dan dat van het personeelsbestand. Bedenk bijvoorbeeld hoe u ook jongere collega’s aanspreekt. Ga ook na of de communicatiemiddelen die u gebruikt wel de hele achterban bereiken. Heeft u bijvoorbeeld een groot aantal collega’s in de buitendienst, die nauwelijks mail lezen, of veel collega’s die geen Nederlands spreken? Hang posters op in de kantine, vertaal informatie naar het Engels en verstuur informatie via Whatsapp. Zo zorgt u ervoor dat kandidatuur voor de ondernemingsraad voor iedereen toegankelijk is.

OR-reglement

Merkt u iedere keer weer dat het veel moeite kost om kandidaten de werven voor de verkiezingen? U kunt hiermee ook preventief aan de slag. Zo kunt u bijvoorbeeld uw OR-reglement aanpassen en de zittingsduur aanpassen van drie naar bijvoorbeeld twee jaar. Sommige mensen zullen zich niet voor drie of vier jaar willen vastleggen, maar stellen zich wel kandidaat als de zittingsduur slechts twee jaar is. De WOR biedt u ook de mogelijkheid om uw OR-reglement zo aan te passen dat niet alle, maar de helft van de OR-collega’s tegelijkertijd aftreedt.

Wilt u een OR-reglement opstellen of uw huidige reglement laten aanpassen? Ga dan naar www.or-reglement.nl.