Faq's
Laatst gewijzigd op: 14 januari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Van OR naar PVT

Het aantal medewerkers is gedaald tot onder de 50. Wordt onze OR nu direct een PVT?

Nee, als na het instellen van de ondernemingsraad het personeelsbestand daalt tot onder de vijftig medewerkers, dan houdt de ondernemingsraad van rechtswege pas op te bestaan bij het eindigen van de lopende zittingsperiode. Dit is vastgelegd in artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Vrijwillige OR of PVT

Een tweede mogelijkheid is dat uw bestuurder (bijvoorbeeld op uw aanraden) besluit vrijwillig de OR in stand te houden. Dan moet de bestuurder dat besluit wel schriftelijk aan de bedrijfscommissie meedelen. Bij een vrijwillig ingestelde OR gelden gewoon de spelregels uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Wil de bestuurder af van de OR wanneer het aantal werknemers onder de 50 zakt? Dan moet de OR omgevormd worden tot een PVT. Een organisatie is immers verplicht een PVT in te stellen als een meerderheid van de werknemers daar om vraagt. Als er geen belangstelling is onder het personeel voor een PVT dan moet de organisatie ten minste twee keer per jaar een personeelsvergadering (PV) houden. De bestuurder moet met de PV communiceren en informatie uitwisselen.

Meer weten over de overgang van OR naar PVT? Lees dan onze checklist.