Faq's
Laatst gewijzigd op: 21 januari 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Verkiezingen

Hoe bepaalt de OR wie er mogen stemmen?

De term ‘in de onderneming werkzame personen’ staat geregeld genoemd in artikel 1 en 6 van de WOR. Daarmee worden bedoeld de werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling. Het maakt niet uit of iemand een tijdelijk of vast contract heeft. Ook mensen met een nul-urencontract en uitzendkrachten die tenminste 15 maanden werkzaam zijn binnen de organisatie tellen mee. De groep ‘in de onderneming werkzame personen’ kan nog verder worden uitgebreid als de bestuurder en ondernemingsraad hier afspraken over maken (groepsgewijze uitbreiding). Zo kunnen bijvoorbeeld ook vrijwilligers meetellen. Dit regelt u in het OR-reglement.

OR-reglement maken of aanpassen conform de SER-richtlijnen? Bekijk www.or-reglement.nl