Faq's
Laatst gewijzigd op: 27 september 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Hoe wordt een Centrale OR (COR) gekozen?

Een organisatie met twee of meer ondernemingsraden kan een COR instellen. De COR wordt door en uit de bestaande OR-leden gekozen. In het COR-reglement moet staan hoeveel leden elke OR mag afvaardigen en op welke wijze de COR-leden gekozen worden. Gebruikelijk is dat elke OR uit zijn midden één (of meer) vertegenwoordiger(s) voor de COR kiest. Elke OR bepaalt voor zichzelf een verkiezingsprocedure. Op de website van de SER staat een voorbeeld COR-reglement. Als de bestuurder ook nog organisaties heeft zonder OR, dan kan de COR in zijn reglement bepalen dat deze organisaties ook een vertegenwoordiging hebben in de COR.