Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 april 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Is er een verkorte procedure voor een tussentijdse OR-verkiezing?

Nee, die is er niet. De OR zal zich ook voor een tussentijdse verkiezing aan de termijnen uit zijn reglement moeten houden. De verschillende fasen in de verkiezingsprocedure inclusief de bezwarentermijnen mogen niet in het gedrang komen. In de praktijk zullen voor de organisatie van OR-verkiezingen 11 tot 13 weken nodig zijn om al deze fasen naar behoren te kunnen doorlopen.

OR-verkiezingen organiseren? Bekijk ook www.orvote.nl.