Faq's
Laatst gewijzigd op: 20 november 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Kun je OR-leden die tussentijds opstappen vervangen en is hier een procedure voor?

In het reglement van de OR staat geregeld wat de procedure is bij het ontstaan van een vacature. Waren er bij de laatste verkiezingen meer kandidaten voor de OR dan vacante zetels? Dan kan degene met de meeste stemmen als eerste in aanmerking komen voor de vacature. Zijn er geen kandidaten, dan worden er voor de vacante zetel tussentijdse verkiezingen georganiseerd. Als de zittingstermijn van de OR binnen een half jaar afloopt, dan blijft de zetel voor die resterende tijd vacant.

(Tussentijdse) OR-verkiezingen organiseren? Bekijk ook www.orvote.nl.