Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 november 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Mag de OR een tijdelijke vervanger aanstellen?

De ondernemingsraad kan in het OR-reglement opnemen dat er vervangers aangesteld kunnen worden voor OR-leden die tijdelijk een stapje terug willen doen. Bijvoorbeeld in verband met zwangerschapsverlof, een sabbatical of (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Wel moet de OR hiervoor toestemming van de ondernemer hebben. Dat staat in artikel 6 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden.

Plaatsvervangende leden worden mee gekozen tijdens reguliere OR-verkiezingen. Het is daarbij mogelijk om plaatsvervangers te koppelen aan individuele leden of om algemene plaatsvervangers aan te stellen die kunnen inspringen voor elk OR-lid bij afwezigheid. Plaatsvervangende OR-leden hebben dezelfde rechten en plichten als de OR-leden die zij vervangen. Denk daarbij aan ontslagbescherming, maar ook scholingsrechten.