Faq's
Laatst gewijzigd op: 18 maart 2022

Mag een gedetacheerde zich kandidaatstellen voor de OR?

Ja. Gedetacheerde werknemers bouwen na 15 maanden medezeggenschapsrechten op voor de organisatie waar zij gedetacheerd zijn. Na die 15 maanden + drie maanden opbouw van de medezeggenschapsrechten, mogen gedetacheerden zowel stemmen als zich verkiesbaar stellen voor de ondernemingsraad. Dit is zo vastgelegd in artikel 1 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

(Tussentijdse) OR-verkiezingen organiseren? Bekijk ook onze tool OR Vote.
OR-reglement actualiseren? Check or-reglement.nl, de website van SER en Performa.