Faq's
Laatst gewijzigd op: 18 maart 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Mag een gedetacheerde zich kandidaatstellen voor de OR?

Ja. Gedetacheerde werknemers bouwen na 15 maanden medezeggenschapsrechten op voor de organisatie waar zij gedetacheerd zijn. Na die 15 maanden + drie maanden opbouw van de medezeggenschapsrechten, mogen gedetacheerden zowel stemmen als zich verkiesbaar stellen voor de ondernemingsraad. Dit is zo vastgelegd in artikel 1 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

(Tussentijdse) OR-verkiezingen organiseren? Bekijk ook onze tool OR Vote.
OR-reglement actualiseren? Check or-reglement.nl, de website van SER en Performa.