Faq's
Laatst gewijzigd op: 7 juli 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
OR-verkiezingen

Mag onze bestuurder stemmen bij OR verkiezingen?

Nee, de bestuurder mag geen stem uitbrengen of verkiesbaar zijn voor de OR. Daarvoor is speciaal een wat kromme definitie opgenomen in artikel 1, lid 4 van de Wet op de ondernemingsraden. Daar staat dat de bestuurder ‘in het kader van de Wet niet geacht wordt te behoren tot de in de organisatie werkzame personen’. Natuurlijk is dat feitelijk onzin, de bestuurder werkt wel degelijk voor de organisatie. Maar het is juist juridisch zo geformuleerd om de bestuurder uit te sluiten van passief en actief kiesrecht.

(Tussentijdse) OR-verkiezingen organiseren? Bekijk ook onze tool OR Vote.