Faq's
Laatst gewijzigd op: 27 september 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Mag onze eigen ICT-afdeling een systeem ontwikkelen voor de OR-verkiezingen?

De wijze waarop de OR-verkiezingen plaatsvinden staat niet nader beschreven in de Wet op de ondernemingsraden. Het enige waaraan de verkiezingen in ieder geval moeten voldoen is dat de stemming geheim is en dat er niet gefraudeerd kan worden. Dit betekent dus dat zelfs de ICT-afdeling geen toegang mag hebben tot stemgegevens die te herleiden zijn naar individuele deelnemers.

OR-verkiezingen organiseren? Bekijk ook www.orvote.nl.