Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 april 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Moeten verkiezingen worden overgedaan bij onenigheid over de uitslag?

De OR moet op basis van artikel 10 van de WOR de kandidaatstelling, de verkiezingen en de wijze waarop tussentijdse vacatures worden vervuld in het OR-reglement regelen. Ook het kiesstelsel, het aantal stemmen dat een kiezer uitbrengt, welke stemmen geldig zijn en de uitslag wordt vastgesteld in het reglement. Is uw OR-verkiezing volgens het reglement verlopen of hebben de klagers gelijk? Vaak is er ook een bezwaarregeling in het reglement opgenomen. Het is dan handig om de klagers te verwijzen naar deze regeling. Uiteindelijk beslist de OR en/of de verkiezingscommissie over de geldigheid van de uitslag van de verkiezingen. Iedere belanghebbende kan bij een geschil over de geldigheid van de verkiezingen bemiddeling en advies van de bedrijfscommissie vragen. Ook een procedure bij de kantonrechter tegen de OR is mogelijk.

OR-verkiezingen organiseren? Bekijk ook www.orvote.nl.