Faq's
Laatst gewijzigd op: 26 september 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Mogen we de kandidaatstellingstermijn verlengen, zodat nog gezocht kan worden naar een extra kandidaat?

Nee, de ondernemingsraad heeft zich te houden aan de bepalingen uit zijn reglement. U kunt niet naar eigen goeddunken van dit reglement afwijken. Het reglement heeft een externe werking. Dit betekent dat ook anderen rechten aan het reglement kunnen ontlenen.

Geschillen & de bedrijfscommissie

Iedere belanghebbende kan bijvoorbeeld bij een geschil over de rechtsgeldigheid van de verkiezingen naar de bedrijfscommissie stappen en daarna naar de kantonrechter. Wanneer alle belanghebbenden aangeven geen bezwaar te hebben kan de OR wel afwijken van zijn eigen reglement.