Faq's
Laatst gewijzigd op: 2 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Ondernemingsraad

Mogen we een kleinere OR dan de WOR voorschrijft?

Ja, dat mag, net als een grotere OR. Wel moet de bestuurder toestemming geven voor een grotere of kleinere OR en moet de OR de omvang vastleggen in het eigen OR-reglement. Wijzigingen in het reglement gelden in principe pas voor de volgende zittingstermijn. Dus een OR kan niet tijdens zijn eigen zittingstermijn, bijvoorbeeld als er een tussentijdse vacature is, de omvang van de OR te wijzigen.

Wat zegt de WOR?

Artikel 6 lid 1 van de WOR is erg specifiek over het aantal leden dat een OR moet hebben. Dit is gebaseerd op het aantal personeelsleden in de organisatie. De aantallen zijn als volgt:

  • bij minder dan 50 personen zijn er drie OR-leden;
  • bij 50 tot 100 personen zijn er vijf OR-leden;
  • bij 100 tot 200 personen zijn er zeven OR-leden;
  • bij 200 tot 400 personen zijn er negen OR-leden;
  • bij 400 tot 600 personen zijn er 11 OR-leden;
  • bij 600 tot 1.000 personen zijn er 13 OR-leden;
  • bij meer dan 1.000 komen er twee OR-leden tot elke volgende duizendtal, tot een maximum van 25 leden.

Let op: legt u een afwijkend aantal leden vast in het OR-reglement, dan is het verstandig een oneven aantal aan te houden, net als in de bovenstaande opsomming. Bij een oneven aantal kunnen de stemmen niet staken, dat maakt besluiten makkelijker. Met een even aantal OR-leden kan een kwestie precies verdeeld raken tussen de OR-leden, waardoor er geen meerderheid is.