Faq's
Laatst gewijzigd op: 16 maart 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

OR lid stapt tussentijds op. Verkiezing noodzakelijk?

Kijk allereerst in het eigen reglement van uw ondernemingsraad. Daar staat vaak hoe u met deze situatie om moet gaan. Soms staat er dat de kandidaten die bij de vorige verkiezingen net de kiesdrempel niet hebben gehaald een tussentijdse vacature mogen invullen. In andere reglementen is de optie opgenomen om tijdens verkiezingen direct een plaatsvervangers aan te wijzen (WOR Artikel 6 lid 1). Wanneer een OR-lid wegvalt, kan de vervanger direct toetreden tot de OR. Staat er niets in uw reglement, en is de zittingstermijn nog te lang om de vacature open te laten, dan moet u tussentijdse verkiezingen uitschrijven. En pas daarna uw reglement aan, zodat u makkelijke tussentijdse vacatures kunt opvullen.