Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 april 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat gebeurt er als er bij een kiesgroep helemaal geen kandidaten zijn?

Bij een kiesgroepensysteem zijn de zetels van de OR verdeeld over een aantal onderdelen van de organisatie. De OR-verkiezingen vinden per onderdeel (kiesgroep) plaats. Dat betekent dat medewerkers alleen binnen hun eigen onderdeel kunnen meedoen aan de OR-verkiezingen voor het aan hun onderdeel toegewezen aantal OR-zetels. Als er binnen een kiesgroep zich geen kandidaten melden voor de aan die kiesgroep toegewezen OR-zetels dan blijven die zetels in de OR vacant. Voor die kiesgroep zal de OR ter zijner tijd een tussentijdse verkiezing moeten organiseren.

OR-verkiezingen organiseren? Bekijk ook www.orvote.nl.