Faq's
Laatst gewijzigd op: 14 oktober 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
zittingstermijn ondernemingsraad

Mogen we zelf de zittingstermijn van onze OR verlengen?

Nee, een verlenging is juridisch gezien in principe niet mogelijk. Het democratisch karakter van de OR wordt door de wetgever heel belangrijk gevonden. Op het moment dat de zittingstermijn verloopt, vervallen automatisch alle bevoegdheden van de OR. De oude OR kan dan formeel gezien dus geen aanspraak meer maken op zaken zoals faciliteiten, scholingsrechten, advies- en instemmingsrecht.

Uitzondering

Alleen in hele uitzonderlijke situaties kun de zittende OR de zittingstermijn voor hoogstens een korte periode verlengen. De maximumduur van deze verlenging moet kort zijn en de duur moet van tevoren zijn gecommuniceerd. Verlenging kan bovendien alleen als iedereen instemt:

  • De bestuurder moet schriftelijk instemmen met de verlenging en de bevoegdheden van de OR na het verlopen van de zittingstermijn.
  • De betrokken vakbonden moeten (ook schriftelijk) instemmen. Zij staan hier in de regel niet om te springen, zo blijkt uit een rechtszaak tussen vakbond CNV en ASML.
  • De achterban moet tijdig worden geïnformeerd en ze moeten de gelegenheid hebben bezwaar te maken. Komt er bezwaar dan moet de oude OR alsnog verkiezingen moeten organiseren.
  • Alle leden van de OR zelf moeten ermee instemmen. Ook op hen wordt een extra beroep gedaan. Wellicht dat sommige OR-leden er al rekening mee hadden gehouden per de einddatum te stoppen. Je kunt niet verder gaan met een tijdelijke OR met een select samengesteld groepje OR-leden.

Maakt uiteindelijk iemand bezwaar bij de rechter. Dan is de kans groot dat er alsnog verkiezingen moeten worden georganiseerd.