Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 november 2019
zittingstermijn ondernemingsraad

Zittingstermijn OR: kunnen we die als zittende OR verlengen?

De zittende OR kan zijn wettelijke zittingstermijn niet verlengen. Artikel 12 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de keuze uit verschillende zittingstermijnen. Voorafgaand aan de algemene OR-verkiezingen moet de keuze van twee, drie of vier jaar in het OR-reglement staan. Dat betekent dat een zittende OR alleen voor een volgende OR de zittingstermijn kan wijzigen. In uitzonderlijke situaties is het te rechtvaardigen dat de ondernemingsraad langer aanblijft. Bijvoorbeeld bij een fusie of een reorganisatie. Dit moet dan wel schriftelijk geregeld zijn. Belangrijke voorwaarden daarbij is dat de verlenging voor beperkte duur is (ten hoogste zes maanden). Ook mogen de belanghebbenden bij de OR-verkiezingen hiertegen geen bezwaar hebben.