Modellen
Laatst gewijzigd op: 23 november 2022

Model Instellingsbesluit OR-verkiezingscommissie

Het organiseren van de OR-verkiezingen is een hoop werk én het is belangrijk dat de organisatie onafhankelijk gebeurt. Richt daarom als ondernemingsraad een OR-verkiezingscommissie op. Deze commissie kan zich focussen op de organisatie van de verkiezingen, zodat de OR zelf zijn handen vrij heeft voor het reguliere OR-werk en zich ook kan focussen op de overdracht naar de nieuwe OR. Zorg er in ieder geval voor dat de leden van de verkiezingscommissie zichzelf niet verkiesbaar stellen. Dat zou de onafhankelijkheid van de commissie namelijk tenietdoen. Om een verkiezingscommissie op de richten is een instellingsbesluit nodig. Met dit document kun je je eigen verkiezingscommissie instellen.