Modellen
Laatst gewijzigd op: 15 oktober 2019

Testament OR

Na de verkiezingen vertrekken vaak ervaren OR-leden. De nieuwe OR-leden weten niet goed wat er allemaal gaande was en wat de werkwijze van de ondernemingsraad was. We zouden kunnen zeggen dat het niveau weer terug is gevallen na de start van de vorige wisseling. De inhoud van het OR-werk, procedures, taakverdeling, vergaderorde en afspraken met de bestuurder dienen weer opnieuw ‘opgezet’ te worden. Hoe is dat te voorkomen? Dat kan door een goede overdracht van de ‘oude’ OR met behulp van een OR-testament. Gebruik dit model om de overdracht van de oude OR naar de nieuwe OR goed te regelen.