Nieuws
Publicatiedatum: 9 april 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Naar één nationale OR-verkiezingsdag?

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat onderzoeken of het mogelijk is om de OR-verkiezingen voor alle organisaties op één moment te houden. Dit is al het geval bij de verkiezingen van de OR bij gemeenten gebeurd.  Het idee is in politiek Den Haag niet nieuw, want een nationale OR-verkiezingsdag maakte deel uit van het wetsvoorstel Wet medezeggenschap werknemers (Wmw). Het wetsvoorstel Wmw heeft het echter destijds niet gehaald, zodat dit onderdeel geen doorgang kon vinden. Het is nu nog niet bekend wanneer er meer duidelijkheid komt over de nationale OR-verkiezingen.